Thông tin hai chiều Nhà trường và Gia đình

Phương thức trao đổi thông tin:

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Hàng tuần nhà trường gửi sổ liên lạc điện tử qua Email phụ huynh học sinh. Hàng tháng gửi thông báo Học phí

Gửi tin nhắn SMS, giấy mời, thư ngỏ, trưng cầu ý kiến phụ huynh…

Các đợt thăm quan:

Trong năm học nhà trường mở cửa đón tiếp phụ huynh tham quan, dự giờ các tiết học, tham gia các hoạt động khác cùng nhà trường.

Các hoạt động sẽ được lưu lại bằng hình ảnh, video đưa lên Facebook hoặc Panpage của nhà trường.