¤ Bảng tin‎ > ‎

NHỮNG BÍ MẬT TRONG VIỆC GIÚP CON BẠN HỌC CÁCH HỢP TÁC

posted Sep 2, 2020, 8:10 PM by Trường mầm non BimBon
NHỮNG BÍ MẬT TRONG VIỆC GIÚP CON BẠN HỌC CÁCH HỢP TÁC

Kỹ năng hợp tác là việc mình cân bằng được mong muốn của mình với của người khác. Trong khi ấy, chúng ta thường nghĩ rằng hợp tác là khi trẻ làm những gì người lớn muốn. Nhưng trên thực tế, đó là sự tuân thủ 👈 Vì hợp tác thực sự có nghĩa là một nỗ lực chung, ở đó đôi bên đều cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi mình cho và nhận. Để phát triển tinh thần hợp tác của trẻ, chúng ta cần giúp con hiểu được rằng những yêu cầu hay  
Xem thêm
ą
anh 9.jpg
(68k)
Trường mầm non BimBon,
Sep 2, 2020, 8:10 PM
Comments