An toàn khi đi bơi

Buổi thứ 3 này các con được học về an toàn khi đi bơi. Các việc được làm, không nên làm khi đi bơi. Sau buổi học các con được vui chơi, bơi lội cùng các bạn. Mời bố mẹ cùng xem một số hình ảnh của lớp học.

Lớp kỹ năng sống: An toàn khi đi bơi


Comments