Hình ảnh đi thăm Bảo tàng Phòng không - Không quân


Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 của dân tộc. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2011, các bạn Lớp mẫu giáo Pooh - Phân hiệu Linh Đàm đi thăm bảo tàng Phòng không - Không quân. Các con được tìm hiểu về những oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lớp Pooh thăm Bảo tàng


Sáng ngày 22 tháng 4 Nhà trường tổ chức cho các bé lớp Kitty - Phân hiệu Linh Đàm đi thăm quan Bảo tàng Phòng không - Không quân.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi thăm quan.

Lớp Kitty thăm Bảo tàng