Các chủ điểm năm học

MẪU GIÁO

TT

TÊN CHỦ ĐỀ

LỨA TUỔI - THỜI GIAN

LỒNG GHÉP SỰ KIỆN

MẪU GIÁO BÉ

MẪU GIÁO NHỠ

MẪU GIÁO LỚN

1

Trường mầm non

3 tuần

3 tuần

3 tuần

Tết Trung thu

2

Bé và gia đình

6 tuần

6 tuần

6 tuần

Ngày phụ nữ 20- 10

3

Một số nghề

5 tuần

5 tuần

5 tuần

Chào mừng ngày  20/11; Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

4

Giao thông

4 tuần

4 tuần

4 tuần

 

5

Thực vật

6 tuần

6 tuần

6 tuần

Tết và mùa xuân

6

Động vật

6 tuần

6 tuần

6 tuần

 

7

Nước, hiện tượng tự nhiên, mùa hè

3 tuần

3 tuần

3 tuần

 

8

Quê hương, Bác Hồ, Trường tiểu học

2 tuần

2 tuần

2 tuần

Sinh nhật bác và trường Tiểu học (MGL)NHÀ TRẺ

TT

TÊN CHỦ ĐỀ

THỜI GIAN

LỒNG GHÉP SỰ KIỆN

1

Trường Mầm Non

3 tuần

 

Tết trung thu ( 27/9 chủ nhật)

2

Bản Thân

7 tuần

Ngày PNVN 20/10

Chào mừng ngày  20/11

3

Động Vật

8 tuần

Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

4

Thực Vật

9 tuần

Ngày 8/3

Tết và mùa xuân

5

Phương tiện giao thông

8 tuần