Giới thiệu giờ học về kỹ năng sống

Bé tập làm nem rán: Lớp mẫu giáo Pooh - Phân hiệu Định Công