Giới thiệu các giờ vui chơi của bé

Vui chơi cát, nước: Các bé tại phân hiệu Định Công

Chong chóng lá dừa: Các bạn nhỏ Phân hiệu Định Công

Múa sạp: Lớp mẫu giáo Pooh - Phân hiệu Linh Đàm